Selasa, 6 Januari 2009

SYABAS PERLU LONGGARKAN SYARAT-SYARAT MIGRASI

Saya mendapat banyak aduan dari ramai penduduk rumah bertingkat sama ada pangsapuri atau kondominium bahawa mereka terbeban kerana tidak dicaj secara terus oleh Syabas. Sebaliknya Syabas hanya membaca meter pukal di pembangunan-pembangunan seperti itu dan bukannya meter-meter individu di unit-unit kediaman. Pemaju atau ejen pengurusan akan kemudiannya mengeluar bil-bil kepada penduduk.

Bil yang dikeluarkan selalunya dipertikaikan oleh penduduk kerana,Kadar caj adalah jauh lebih mahal dari kadar Syabas dan kadang kala sehingga dua kali ganda kerana pemaju atau ejen pengurusan akan mengambil untung. Bacaan meter oleh pemaju atau ejen pengurusan sering dipertikaikan kesahihannya.Akibat dari rasa tidak puas hati penduduk, ramai yang enggan membayar bil air mereka.

Terdapat juga yang tidak membayar bil-bil air mereka kerana tidak puas hati dengan tahap pengurusan dan penyelenggaraan bangunan mereka seperti keadaan yang kotor atau lif yang tidak berfungsi.Sekiranya ramai yang mempunyai bil-bil yang tertunggak, pemaju atau ejen pengurusan tidak akan membayar kepada Syabas caj pada meter pukal. Jika jumlah yang tertunggak ini tinggi maka akhirnya Syabas akan memotong bekalan air bagi pembangunan tersebut.

Ini sungguh tidak adil bagi penduduk yang telah membayar bil-bil air mereka.Satu cara untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku adalah dengan Syabas membaca meter-meter individu di setiap unit kediaman. Dengan cara ini, hanya mereka yang tidak membayar bil akan dipotong bekalan air mereka.Syabas akan membaca meter-meter individu jika terdapat permohonan dari penduduk.

Proses perubahan dari membaca meter pukal kepada membaca meter-meter individu dinamakan “migrasi” oleh Syabas.Tetapi terdapat banyak syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum ini dapat berlaku dan di antara yang membuat proses “migrasi” ini terlalu sukar adalah,(1) Permohonan perlu dibuat oleh kesemua penduduk atau 100% permohonan kecuali bagi unit yang terlibat dengan lelongan atau unit-unit di mana pemilik berada di luar negara.
(2) Sebarang tunggakan bil air oleh pemaju atau ejen pengurusan (bil di meter pukal) perlu dijelaskan sebelum “migrasi” dapat dilakukan.
(3) Perlu mendapat persetujuan atau menerima permohonan dari pemaju atau ejen pengurusan.

Ketiga-tiga syarat ini pada lazimnya akan menggagalkan proses “migrasi” dan saya mencadangkan beberapa pembaharuan iaitu,
(1) Tidak perlu lagi 100% permohonan dari penduduk tetapi memadai peratusan yang lebih rendah seperti 50% ke atas untuk proses “migrasi” diluluskan. Kadang kala penduduk yang gagal membayar caj air kepada pemaju akan menentang proses “migrasi” atau tidak memberi kerjasama.
(2) Syabas tidak perlu menunggu bil yang tertunggak dijelaskan oleh pemaju atau ejen pengurusan sebelum meluluskan sebarang “migrasi”. Bil-bil yang tertunggak adalah di antara mereka dan pemaju atau ejen pengurusan. Syabas akan menuntut dari pemaju atau ejen pengurusan dan jika perlu mengambil tindakan tindakan mahkamah. Terpulanglah kepada pemaju atau ejen pengurusan untuk memikirkan cara yang terbaik untuk mendapatkan bayaran-bayaran tertunggak dari penduduk. Pemotongan bekalan oleh Syabas bagi mereka yang masih berhutang kepada pemaju atau ejen pengurusan adalah juga salah satu cara.
(3) Tidak perlu persetujuan atau pemohonan dari pemaju atau ejen pengurusan untuk “migrasi” diluluskan. Memadai dengan permohonan dari lebih dari 50% penduduk sebelum ia boleh dipertimbangkan dan diluluskan.

Cadangan-cadangan ini akan memastikan proses “migrasi” dapat dilakukan dengan lebih mudah. Mereka yang membayar bil-bil air tidak akan menjadi mangsa disebabkan seglintir yang enggan. Tambahan pula penduduk akan mendapat air percuma untuk 20 meter padu yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor.Sebelum “migrasi” atau dengan meter pukal, Syabas akan kehilangan pendapatan kerana bayaran dari penduduk yang menjelaskan bil-bil mereka kepada pemaju atau ejen pengurusan tidak akan sampai kepada mereka.

Tetapi selepas “migrasi” bayaran akan sampai terus kepada mereka.

Iskandar Samad -5 Januari 2009

Tiada ulasan: